KÜLTÜR SANAT PORTALI

KÜLTÜR SANAT PORTALI

ARA

YAYINLARIMIZ

Yazdır -A +A Sayfayı Paylaş

YAYINLARIMIZ

Geleceğin Kentleri

Geleceğin Kentleri

Yayın Tarihi: 2019.03.16
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil:Türkçe
ISBN No: 0

Eser Adı: Geleceğin Kentleri

Yazarlar: Murat Güvenç, Haluk Gerçek, Kemal Kılıç, Itır Akdoğan, Umut Ekmekçi, Bülent Ekuklu, Cem İskender Aydın, Özgür Arun.

Yayına Hazırlayanlar: Yeliz Öztürk, Özge Güneş Gürsel, Aras Aladağ

Son Okuma: Yeliz Öztürk

Kapak Tasarım: Neslihan Gökçe

Dizgi: Aras Aladağ

1. Baskı: Mart 2019, İstanbul

Açık Akademi’yi, Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çeşitli olguları farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu, belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu bir seminer programı olarak tanımlamıştık.

Bu doğrultuda;

• İlk programımız "İstanbul Nereye?" başlığıyla 15 Mart - 6 Mayıs 2017 tarihleri arasında,
• İkincisi "İstanbul Yeniden" başlığıyla 17 Ekim - 23 Kasım 2017 tarihleri arasında,
• Üçüncüsü ise "Yereli Yönetmek" başlığıyla 27 Mart - 3 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılmıştı.

2018 güz döneminde ise dördüncü seminer dizisini "Geleceğin Kentleri" başlığı altında, 30 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında düzenledik.

Seminer dönemi boyunca, farklı oturumlarda şu soruların peşine düştük: Geleceğin kentleri neye benzeyecek? Bugün gündemimizde olmayan hangi konuları/ sorunları ve elbette çözüm yollarını, yarın konuşuyor olacağız? Akıllı kentler ne kadar “akıllı”? Dijital devrimin hızını yakalayabilecek miyiz? Elimizdeki politika enstrümanlarının vadesi ne zaman doluyor? Artan kentsel nüfusun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve gıdayı dünyamız nasıl üretecek ve daha önemlisi bunların paylaşımı ne kadar adil olacak? Kentsel nüfus hızla yaşlanırken, kentsel mekan ve kurumsal kapasite/perspektif buna ne kadar hazır?

Bugün için erken gözükebilecek bu sorular için yarın geç kalmış olabiliriz. Günümüzde değişimin hızını hesaba katarsak, gelecek hakkında daha hızlı harekete geçmemiz gerektiğini görebiliriz. Bu anlamıyla; seminerlerle yerel yönetimlerin söz konusu süreçlere hazırlığına mütevazı bir katkı yapmayı ve yerel yönetimleri geleceğin gündemlerine adapte olmada daha hazırlıklı kılmayı amaçladık. 

Bununla birlikte, değişim süreçlerinin ve bunların yarattığı sorunların kişisel alana indirgenerek ya da kaçınılmaz süreçler olarak tarif edilerek depolitize edilmesine karşı, sorunları politik bağlamlarıyla birlikte tartışmaya ve farklı seçeneklerimiz olduğunu göstermeye çalıştık. Seminerlerde; akıllı kentleşme, geleceğin kentlerinde ulaşım, dijital dönüşüm, sosyal içerme ve katılım, yaratıcı platformlar, enerji yönetimi ve geleceğin yaşlı kentleri gibi farklı başlıklar altında geleceğin kentlerini tartıştık. Her bir başlık için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin akademisyenler ve uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı. 

Açık Akademi Kent Seminerleri 2018 Güz programımızın sonrasında ise, bu seminerlerin finali niteliğindeki "Geleceğin Kentleri: Etik, Hukuk, Teknoloji ve Siyaset" başlıklı iki oturumluk bir konferans gerçekleştirdik. İlk oturumda "Bilgi Toplumu ve Kentler", ikinci oturumda ise "Yönetim Krizini Aşmak" başlıkları altında, akademisyen ve siyasetçi konuklar sunumlarını yaptılar. 

Bu kitabı ise hem seminerlerin hem de konferansın bir derlemesi olarak hazırladık. Kitapta, konukların yaptıkları sunumları, paylaştıkları bilgileri derledik. Bu derlemeler daha sonra konuklar tarafından gözden geçirildi ve elinizdeki bu çalışma ortaya çıktı. Bu vesileyle, bir kez daha, bu çalışmada katkıları olan değerli akademisyenlere ve siyasetçilere teşekkür ederiz. Umarız, geleceğin kentlerini daha eşitlikçi, daha demokratik ve daha yaşanılabilir kılma mücadelemizde bu çalışmanın küçük de olsa bir katkısı olur.

(Aras Aladağ)