KÜLTÜR SANAT PORTALI

KÜLTÜR SANAT PORTALI

ARA

YAYINLARIMIZ

Yazdır -A +A Sayfayı Paylaş

YAYINLARIMIZ

İDEA Kamusal Ortak Çalışma ve Ortak Üretim Alanı Modeli

İDEA Kamusal Ortak Çalışma ve Ortak Üretim Alanı Modeli

Yayın Tarihi: 2019.03.16
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil:Türkçe ve İngilizce
ISBN No: 0

Eser Adı: İDEA Kamusal Ortak Çalışma ve Ortak Üretim Alanı Modeli / İDEA Public Co-Working and Co-Production Space Model

Yazarlar: Batuhan Akkaya, Egecan Erdoğan

İngilizceye Çeviri: Yaprak Aydın

Redaktör: Aras Aladağ

Yayınevi: Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları

Kapsamı: Yeni Kentsel Politikalar, Yeni Kamu Politikaları, Yeni Kamu Hizmetleri

Basım Tarihi: Mart 2019

Sayfa Sayısı: 142

ISBN No: 978-605-81927-7-5

Yayıncı Sertifika No: 36199

Kadıköy Belediyesi Akademi adına Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayınlanan, “İDEA: Kamusal Ortak Çalışma ve Ortak Üretim Alanı Modeli” çalışması tarafınıza sunulmaktadır. Bu çalışma yeni bir kamu hizmet modeli ve kamusal alan kullanım senaryosu ortaya koyan İDEA modelini tanıtmakta ve tartışmaya açmaktadır.

Özet:

Dünya ekonomisi daha rekabetçi, değerin yaratıcılık ve bilgi ile örtüştüğü bir eğilimi işaret etmektedir. Bu eğilim, geleceğin kent toplumlarının yoğun biçimde bilgi yoğun sektörlerde istihdam edileceği öngörüsünü desteklemektedir. Günümüz metropolleri bu eğilimlerin merkezinde yer almaktadır. Bilgi yoğun sektörlerin gelişim gösterdiği metropollerde iş yapma şekilleri, çalışma ve öğrenme süreçleri değişim göstermektedir. Metropollerde serbest çalışma formu yaygınlaşmakta, ortak çalışma alanları artmaktadır. 

Yeni ekonomik eğilimler ile yerel gelişimi destekleyici kent politikaları, kamunun gündemine alınmaktadır. Bu süreçte, artan bir biçimde, kamu politika geliştiricileri, plancılar, mimarlar farklı formlarda kamusal mekân oluşturma ve kamu hizmeti geliştirme görevlerine devam etmektedir. Bazı kamu kuruluşları ise bu eğilimlere izleyici olmanın ötesinde, kamusal gelişime katkı sunacağını öngördüğü yeni uygulamaları hayata geçirmekte ve yeni zeminler hazırlamaktadır. Günümüzde bu uygulamaların kapsamı, sadece mekân üretimi ile sınırlı olmayıp topluluk oluşturma ve iş geliştirmeyi de kapsamaktadır.

Yukarıdaki kabuller ışında, bu çalışmada kamusal ortak çalışma ve üretim alanı olarak tanımlanan İDEA modeli sunulmaktadır. İDEA modeli ortak üretim kavramını merkezine almaktadır. Bilindiği gibi kamu, gerek kamusal hizmeti sunan kurum gerekse halk anlamında kullanılabilen iki farklı bağlama sahiptir. İDEA modeli ile ortaya konulan senaryoda kamu hizmetlerinde ortak üretim ile bu iki farklı bağlam bir araya getirilmektedir. İDEA modelinin özgün yanı, özel sektör güdümlü gelişim gösteren ortak çalışma alanlarını, kamu ve kent politikası kapsamına alıp yeniden tanımlamasıdır. İDEA modeli, yenilikçi sektör ve bilgi yoğun sektörlerin yoğun olduğu veya gelişimi öngörülen kentlerin kamusal alanlarını hedef almaktadır. İDEA modelinde, ortak çalışma alanları, kamusal ortak çalışma ve üretim alanı olarak yeniden yorumlanmaktadır.